Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου

Διδασκαλία Αγίου Σωφρονίου