Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου

Διδασκαλία Αγίου Σωφρονίου