Παρασκευή, 21 Ιουνίου

Διδασκαλία Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου