Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου

Διδασκαλία Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου