Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου

Διδασκαλία Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου