Δευτέρα, 5 Ιουνίου

Ενημέρωση

Ενημέρωση, Ομιλίες

Μὲ τὴ μετάνοια ἀνεβαίνει ὁ ἄνθρωπος στὸ ὑπερβατικὸ ἐπίπεδο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ

Tου Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρία της Ιεράς μονή Αγίου Ιωάννη του Προδόμου Essex Ὅπως μαρτυρεῖ ὁ ἅγιος Σωφρόνιος, ἡ παρατεταμένη προσευχὴ τῆς μετανοίας μὲ τὸν ἅγιο πόνο τοῦ αὐτομίσους καὶ τὴν ἔντονη δίψα γιὰ τὸν Θεό, «γίνεται ὅμοια μὲ ὁρμητικὴ φλόγα»[1]. Βοηθᾶ τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀπεκδυθεῖ τὰ πάθη καὶ νὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ κάθε προσκόλληση στὸν κόσμο αὐτόν, ἀκόμη καὶ στὴν ἴδια τὴ ζωή του. Ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὸ διπλὸ αὐτὸ βίωμα – τοῦ σκότους τοῦ θανάτου ποὺ φέρει μέσα του καὶ τῆς ἐλπίδας πρὸς τὸν Σωτήρα Θεό, τοῦ Ὁποίου τὴν ἁγιότητα καὶ τὸ κάλλος διορᾶ – ζεῖ τὸν «ἅδη τῆς μετανοίας» του καὶ βυθίζεται σὲ πλῆθος «καυτῶν δακρύων»[2], ποὺ καθαρίζουν τὸν νοῦ ἀπὸ τὶς ἐμπαθεῖς εἰκόνες. Στὴ βαθειὰ ταπείνωση τῆς καταστάσεως αὐτῆς, κατὰ τὴν ὁποία ὁ μετανοῶν ἄνθρωπος δὲν τολμᾶ κἂν νὰ θεωρήσει τὸν ἑαυ...
Ενημέρωση

Μπλοκ εισφορών προς διάθεση

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 2 Νοεμβρίου 2021 κυκλοφορούν μπλοκ εισφορών. Όσοι επιθυμείτε να βοηθήσετε στο έργο αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε  μπλοκ προς διάθεση.
Ενημέρωση

Ἡ ἁγιοκατάταξη τοῦ ὁσίου Σωφρονίου τοῦ Ἀθωνίτου

+ Ἀρχιμανδρίτης Πέτρος Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ «εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου», «ἐν Ἑαυτῷ δεικνὺς τὸν Πατέρα». Καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁ «Μυστικὸς Φίλος» ποὺ ζωοποιεῖ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ. Ἀποκαλύπτει τὴν εἰκόνα Του καὶ ἀποτυπώνει τὴ μορφή Του στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν. Οἱ Ἅγιοι ἀποτελοῦν μυστικὴ εἰκόνα τῆς Πεντηκοστῆς. Εἶναι ὁ εὐκλεὴς καρπὸς τῆς ἐπιδημίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· τὰ τέλεια ἀπηχήματα τοῦ Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ, ποὺ σὲ κάθε ἐποχὴ μαρτυροῦν τὴν ταπεινὴ Παρουσία τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἀποτελοῦν ἁπτὰ τεκμήρια τῆς ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς θαυμαστῆς σκηνώσεώς Του στὴ γῆ. Φανερώνουν τὸν ὑπερκόσμιο χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ συμπεριέχει ἐπίγειους Ἀγγέλους καὶ Οὐράνιους ἀνθρώπους. Στὰ πρόσωπά τους ἀντικρίζουμε τὸν Χριστὸ «παρατεινόμενον εἰς τοὺς αἰῶνας». «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος α...
Εισφορές για την ανέγερση του Ιερού Ναού
Ενημέρωση, Νέα

Εισφορές για την ανέγερση του Ιερού Ναού

Όσοι επιθυμείτε να προσφέρετε οικονομική βοήθεια για την ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Σωφρονίου, μπορείτε να κάνετε απευθείας κατάθεση στον λογαριασμό της Ιεράς Μονής Μαχαιρά στην Τράπεζα Κύπρου. Οι εισφορές χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: Συνδρομητές από €1 έως €9999Δωρητές από €10000 έως €29999Ευεργέτες από €30000 έως €99999Κτήτορες από €100000 και άνω Όλα τα ονόματα θα γράφονται για να μνημονεύονται σε κάθε λειτουργία. Αριθμός Λογαριασμού: 357035654114IBAN: CY55002001950000357035654114Η διεύθυνση SWIFT (κωδικός BIC) της Τράπεζας Κύπρου είναι BCYPCY2NΛογαριασμός Ηλεκτρονικών Καταθέσεων: IERA VAS&STAVR.MONH MACHERAΘέμα/Δικαιολογία τραπεζικής μεταφοράς: “Εισφορά Αγ. Σωφρόνιος”. Να δίνεται και η διεύθυνση και το email για αποστολή της απόδειξης ...