Παρασκευή, 21 Ιουνίου

Ενημέρωση

Ενημέρωση, Ομιλίες

Ο γλυκασμός της εμής ψυχής… – Επισκόπου Λήδρας κ. Επιφανίου

Ο γλυκασμός ψυχής εμής, και δεινών απολύτρωσις Κόρη, αοράτως νυν αποφοιτήσασα, λύτρωσαί με πάσης κακώσεως· ην το πλήθός μοι των πταισμάτων προεξένησε, και παντοίας βλάβης, ανώτερον εις αεί με διαφύλαξον. (Θεοτοκάριον Αγίου Νικοδήμου, ήχος πλ. β , Σάββατον εσπέρας, ε ᾠδή) Η τραγωδία του σήμερα διαζωγραφίζεται με έντονα χρώματα, κατά το πλείστον κόκκινα. Παντού κόπος και πόνος, φόβος και τρόμος, αίμα και πυρ. Το κόκκινον, το αίμα του αδελφού σου που χύνεται η που το χύνεις, το αίμα της καρδιάς του, το αίμα του σώματός του, το αίμά μου. Αυτή είναι η πανανθρώπινη ταλαιπωρία· η αποστασία του ανθρώπου από τον Θεόν. Το ιστορικόν δράμα της ανθρωπότητας.  «Ταλαίπωρος εγώ άνθρωπος, τις με ρύσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου…;».  Η πανανθρώπινη αυτή κραυγή από τα βάθη των αι...
Κλήρωση λαχνών Φιλανθρωπικού Δείπνου
Ενημέρωση, Νέα

Κλήρωση λαχνών Φιλανθρωπικού Δείπνου

Οι νικητές μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Ανδρέα Κκολό στο τηλέφωνο 99619926. Στιγμές από το φιλανθρωπικό δείπνο που διοργάνωσε η επιτροπή ανεγέρσεως του πνευματικού κέντρου Αγίων Σιλουανού και Σωφρονίου των Αθωνιτών. Θυμίζουμε τους φίλους της Μονής Μαχαιρά ότι το πνευματικό κέντρο είναι μια πρωτοβουλία της Μονής για να καλυφθούν οι πνευματικές ανάγκες των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου και όχι μόνο. Επίτιμος καλεσμένος ο καθηγητής κύριος Νίκος Νικολαίδης που μίλησε για το νόημα της Πεντηκοστής στη ζωή μας. ...
Ενημέρωση, Ομιλίες

04.06.23, Κήρυγμα τοῦ Π. Πέτρου γιὰ τὴν Πεντηκοστὴ

Ὑπῆρξε καιρὸς ὅταν τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ δὲν μποροῦσε νὰ ἀναπαυθεῖ πάνω στὴ γῆ. Ὑπῆρξε καιρὸς ποὺ ἡ ἁμαρτία εἶχε πολλαπλασιασθεῖ σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ ὁ Θεὸς ἀναγκάσθηκε νὰ κατακλύσει ὅλη τὴ γῆ καὶ νὰ κάνει καινούργια ἀρχή. Ὡστόσο, ὁ Θεὸς ἔστειλε ἔπειτα στὸν κόσμο τον Μονογενῆ Του Υἱό, ὁ Ὁποῖος ἔγινε ὁ Μεσίτης ἀνάμεσα στὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο, φέρνοντας τὴ συμφιλίωση μεταξὺ τῶν δύο. Λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνάληψή Του, ὁ Κύριος μίλησε στοὺς μαθητές Του γιὰ τὴν ἐπαγγελία τοῦ Πατρός, λέγοντας: «ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πάτρός μοῦ ἐφ’ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλεὶ ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν» (Λουκ. 24,49). Ὁ Θεὸς ἔχει κάνει στὸν λαό Του πολλὲς ἐπαγγελίες. Στὴν ἀρχή, ὑποσχέθηκε στὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα ὅτι τὸ σπέρμα τῆς γυναικὸς θὰ συντρίψει τὴν κεφαλὴ τοῦ ὄφεως (Γέν. 3,15)....
Φιλανθρωπικό Δείπνο, Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023
Ενημέρωση, Νέα

Φιλανθρωπικό Δείπνο, Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

Το Πνευματικό Κέντρο Αγίων Σιλουανού και Σωφρονίου της Ιεράς Μονής Μαχαιρά διοργανώνει Φιλανθρωπικό Δείπνο την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 8:00 μ.μ. στο Κτήμα Κουσιουμής Oriental. Όσοι επιθυμείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια παρακαλώ επικοινωνήστε με ένα από τα πιο κάτω τηλέφωνα. 22359334 Ιερά Μονή Μαχαιρά 99619926 Ανδρέας Κκολός 99345435 Δρ Γεώργιος Σαμούτης 99623243 π. Γεώργιος Ζήνωνος 99497796 Χρήστος Ζήνωνος
Ενημέρωση, Ομιλίες

26.02.23, Λόγος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Συγχωρήσεως (Π. Ζαχαρίας)

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἔχει χαρακτηρισθεῖ φρικτή. Ὄντως, εἶναι φρικτή, ὄχι, ὅμως, τόσο γιὰ τὸν κόπο τῆς μετανοίας ποὺ προτείνει στοὺς πιστούς, ὅσο γιὰ τὸ ὅτι καθ’ ὅλη αὐτὴν τὴν περίοδο στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἀτμόσφαιρα εἶναι διεγηγερμένη ἀπὸ τὴ μεγάλη χάρη ποὺ ἐκχέεται ἄφθονα. Ἂν ἀστοχήσουμε στὴν ἀπόκτηση τῆς χάριτος, ματαιώνουμε τὴν κλήση μας, τὴν πνευματική μας ἀνανέωση. Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι ἡ κατεξοχὴν περίοδος, κατὰ τὴν ὁποία μὲ νηστεία καὶ προσευχὴ ἀγωνιζόμαστε νὰ βροῦμε τὴ βαθειὰ καρδιά μας καὶ νὰ ἐγκαταστήσουμε ἐκεῖ τὴ ζῶσα καὶ νοερὰ αἴσθηση τῆς Παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Μὲ αὐτὸν τὸν πόθο ἀναλαμβάνουν ἀσκητικὴ κακοπάθεια ὅλοι ὅσοι ἀγάπησαν τὴν πρώτη ταπεινὴ ἐπιφάνεια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ (βλ. Β’ Τιμ. 4,8). Εὐπρεπίζονται, προκειμένου νὰ Τὸν συναντήσουν, ὅταν θὰ ἔλθει πάλι στὸν...
Κλήρωση Λαχείου
Ενημέρωση, Νέα

Κλήρωση Λαχείου

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 έγινε η κλήρωση του Λαχείου του Πνευματικού Κέντρου Αγίου Σιλουανού και Σωφρονίου της Ιεράς Μονής Μαχαιρά, στα Γραφεία του Κρατικού Λαχείου, με το σύστημα κλήρωσης του Κρατικού Λαχείου. Παρευρέθηκαν εκ μέρους του Κρατικού Λαχείου, η Επικεφαλής Λειτουργός του Κρατικού Λαχείου κυρία Σοφία Συμεού και εκ μέρους της Ιεράς Μονής Μαχαιρά οι κύριοι Αντρέας Κκολός, Χρήστος Ζήνωνος και Παναγιώτης Κληρίδης. Ο τυχερός αριθμός που κερδίζει το αυτοκίνητο Ford Fiesta είναι: 9259 Ο τυχερός μπορεί να επικοινωνήσει σέ ένα από τα πιο κάτω τηλέφωνα: 22359334 Ιερά Μονή Μαχαιρά 99619926 Ανδρέας Κκολός 99345435 Δρ Γεώργιος Σαμούτης 99623243 π. Γεώργιος Ζήνωνος 99497796 Χρήστος Ζήνωνος Η εξαργύρωση του τυχερού λαχνού θα γίνετ...
Ομιλία του κ. Jean-Claude Polet, Λεμεσός, 09/11/2022
Δραστηριότητες, Ενημέρωση, Νέα

Ομιλία του κ. Jean-Claude Polet, Λεμεσός, 09/11/2022

Το Πνευματικό Κέντρο Αγίων Σιλουανού και Σωφρονίου της Ιεράς Μονής Μαχαιρά σάς προσκαλεί σε διάλεξη την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 7μμ στην Αίθουσα Διαλέξεων Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού (Περίβολος Μητροπολιτικού Ναού Αγίας Παντανάσσης – Καθολικής). που θα παρουσιάσει ο διακεκριμένος Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Louvain-la-Neuve του Βελγίου, δόκτωρ Φιλοσοφίας και Γραμμάτων, κ. Jean-Claude Polet με θέμα: Ο Άγιος Σωφρόνιος όπως τον γνώρισα Ο καθηγητής Polet γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ευσεβή καθολική οικογένεια στο Βέλγιο, αλλά οι πνευματικές του αναζητήσεις και ιδιαίτερα η γνωριμία του με τον Άγιο Σωφρόνιο του άνοιξε διάπλατα τον δρόμο που τον οδήγησε στην ορθοδοξία. Η διάλεξη από τον κ. καθηγητή θα γίνει στα ελληνικά. O κ. Παναγιώτης Κληρίδης θα προλογίσει τη...
Ομιλία του κ. Jean-Claude Polet, Λευκωσία, 06/11/2022
Δραστηριότητες, Ενημέρωση, Νέα

Ομιλία του κ. Jean-Claude Polet, Λευκωσία, 06/11/2022

Το Πνευματικό Κέντρο Αγίων Σιλουανού και Σωφρονίου της Ιεράς Μονής Μαχαιρά σάς προσκαλεί σε διάλεξη την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 7μμ στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου στον Αρχάγγελο που θα παρουσιάσει ο διακεκριμένος Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Louvain-la-Neuve του Βελγίου, δόκτωρ Φιλοσοφίας και Γραμμάτων, κ. Jean-Claude Polet με θέμα: Ο Άγιος Σωφρόνιος όπως τον γνώρισα Ο καθηγητής Polet γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ευσεβή καθολική οικογένεια στο Βέλγιο, αλλά οι πνευματικές του αναζητήσεις και ιδιαίτερα η γνωριμία του με τον Άγιο Σωφρόνιο του άνοιξε διάπλατα τον δρόμο που τον οδήγησε στην ορθοδοξία. Η διάλεξη από τον κ. καθηγητή θα γίνει στα ελληνικά. O κ. Παναγιώτης Κληρίδης θα προλογίσει την διάλεξη. Θα τ...
Πραγματοποιήθηκε η συναυλία “Δώστε του χωρού να πάει”
Ενημέρωση, Νέα

Πραγματοποιήθηκε η συναυλία “Δώστε του χωρού να πάει”

Η εκδήλωση μας που πραγματοποιήθηκε στις 05/09/2022 ήταν πολύ επιτυχής όσο αφορά τη διοργάνωση, προσέλευση των νέων και την παρουσίαση. Εξαιρετική η προσπάθεια των νέων στο να βοηθήσουν την Κυριακή Σαμούτη (την ευχαριστούμε πάρα πολύ) που ανέλαβε την διοργάνωση. Το έργο μας έγινε γνωστό στους νέους που έδειξαν πολύ ενδιαφέρον στο να βοηθήσουν στην προσπάθεια υλοποίησής του.