Παρασκευή, 21 Ιουνίου

Νέα

Ενημέρωση, Ομιλίες

03.05.24 Λόγος γιὰ τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ (Π. Ζαχαρία)

Ὁ καιρὸς νὰ ἐπιτελέσουμε ἁγιωσύνη εἶναι καιρὸς νὰ ἐργασθοῦμε ἀγάπηση γιὰ τὸν Σωτήρα Θεό. Δὲν γνωρίσαμε τὸν καιρὸ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Κυρίου καὶ πέσαμε σὲ μεγάλες καὶ ἀνόσιες ἁμαρτίες. Χάσαμε τὸν καιρὸ τῆς ἀγαπήσεως τοῦ μόνου Ἀληθινοῦ, τοῦ μόνου Ἁγίου, τοῦ Παντοκράτορος καὶ Ὑπέρθεου Ἰησοῦ. Ἂν παρέλθουμε τὸν χρόνο τῆς ζωῆς μας ἀμελῶς, ἂν ἀστοχήσουμε στὴ μετάνοιά μας καὶ δὲν ἐπιστρέψουμε στὸν Πατέρα μας, ὁ «οἶκος ἡμῶν ἀφίεται ἔρημος» καὶ καλύτερα νὰ τηρήσουμε σιγὴ γιὰ τὴν «ἔνδικον μισθαποδοσίαν» ποὺ μᾶς περιμένει, τὴν κόλαση. Ἐὰν κατανοούσαμε τὰ γεγονότα ποὺ ἑορτάζουμε αὐτὲς τὶς ἡμέρες, δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ παραπονεθοῦμε γιὰ ὁποιαδήποτε ἀντιξοότητα τοῦ βίου, οὔτε θὰ εἴχαμε ἀρνητικὸ λογισμὸ γιὰ ἄλλον ἄνθρωπο. Ὁ Νυμφῶνας τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ τόπος τῆς συναντήσεως τοῦ Θεοῦ μὲ τοὺς ἰδικούς Του,...
Ενημέρωση, Ομιλίες

Κήρυγμα Π. Πέτρος, 28.04.24 – Κυριακὴ τῶν Βαΐων

Βρισκόμαστε ἤδη στὰ πρόθυρα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδας. Τὸ πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας τὶς ἐπερχόμενες ἡμέρες ἐκφράζεται στὸν στίχο τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος: «Μηδὲν μεριμνᾶτε» (Φιλιπ. 4,5-6). Ὁ νοῦς της εἶναι προσηλωμένος στὸ μέγα μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό, ἄλλωστε, ὣς τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ δὲν τελοῦνται ἐπιμνημόσυνες δεήσεις, οὔτε μνημονεύονται οἱ Ἅγιοι τῆς ἡμέρας στὸν Κανόνα τοῦ Ὄρθρου. «Ὁ Κύριος ἐγγύς· μηδὲν μεριμνᾶτε», διότι ποιά ἄλλη μέριμνα θὰ μποροῦσε νὰ ἀπασχολήσει τὸν νοῦ, ἐνώπιον Θεοῦ Ἐσταυρωμένου γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου; «Ὁ Κύριος ἐγγύς· φοβηθήτω τὸν Κύριον πᾶσα ἡ γῆ» (Ψαλμ. 32,8). Σὲ λίγες ἡμέρες ἡ Ἐκκλησία θὰ καλέσει «πᾶσαν σάρκα βροτείαν» νὰ σιγήσει στὴ θέα τοῦ Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ, ποὺ «προσέρχεται σφαγιασθῆναι» (Χερουβικὸς Ὕμνος Μεγάλου Σαββάτου), διακηρύσ...
Ενημέρωση, Ομιλίες

Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως

Γράφει ο Ηγούμενος της Μονής Μαχαιρά και Επίσκοπος Λήδρας Επιφάνιος Ο όσιος μοναχός Ιωσήφ Βατοπαιδινός, ο πνευματικός μας παππούς, είπε ένα λόγο: "Ο γάμος είναι όπως ένα σπίτι. Όσοι είναι έξω θέλουν να μπουν μέσα και όσοι είναι μέσα θέλουν να βγουν έξω". Φυσικά αυτό δεν συμβαίνει με όλους αλλά προϊόντος τού χρόνου το ποσοστό εκπλήρωσης αυτού τού λόγου αυξάνεται. Για ποιό λόγο να εκπληρώνεται αυτός ο λόγος και να συμβαίνει αυτό το γεγονός; Ένας είναι ο λόγος και δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση τού γάμου αλλά σ' όλες τις περιπτώσεις · διότι οι άνθρωποι δεν αποφάσισαν να ακούσουν και να εκπληρώσουν τον λόγο τού Θεανθρώπου που μάς είπε: "Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι" (Ματθ. ιστ', 24). Επειδή δεν αποφασίζουμε να σηκώσο...
Φιλανθρωπική εκδήλωση με θέμα:«Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενοι», Κυριακή, 19 Μαΐου 2024, Ώρα 6:30 μ.μ
Ενημέρωση, Νέα

Φιλανθρωπική εκδήλωση με θέμα:«Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενοι», Κυριακή, 19 Μαΐου 2024, Ώρα 6:30 μ.μ

Οι Φίλοι και Υποστηρικτές του Πνευματικού Κέντρου Αγίων Σιλουανού και Σωφρονίουδιοργανώνουν φιλανθρωπική εκδήλωση με θέμα:«Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενοι»Ομιλητής: Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. ΠορφύριοςΚυριακή, 19 Μαΐου 2024, Ώρα 6:30 μ.μ., Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα
Ενημέρωση, Ομιλίες

Κήρυγμα τοῦ Π. Πέτρου, 31.03.24, Κυριακὴ τοῦ ἅγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ

Ὑπῆρξε καιρός, ἀδελφοί μου, ποὺ ὁ Θεὸς βγῆκε νὰ ἀναζητήσει τὸ πλάσμα Του, ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος κρύφθηκε ἀπὸ τὴν παρουσία Του, ἡ ὁποία εἶχε γίνει ἄστεκτη γι’ αὐτόν. Αὐτὸ συνέβη ὅταν ὁ Ἀδὰμ παρέβη τὶς θεῖες ἐντολὲς καὶ ἐξέπεσε ἀπὸ τὸ Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐξορία τῶν πρωτοπλάστων ἀπὸ τὸν Παράδεισο εἶναι τὸ γεγονὸς ποὺ μνημονεύουμε στὴν ἀρχὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τὴν ἀκόλουθη Κυριακή, τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, μνημονεύσαμε ἕνα ἀκόμη μεγαλύτερο γεγονός: τὴν ἀλήθεια τοῦ Ὀρθοδόξου δόγματος ὅτι ὁ Χριστὸς ἦλθε σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο καὶ ἔγινε Ἄνθρωπος γιὰ νὰ μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νὰ γίνει θεὸς κατὰ χάριν. Ἑορτάσαμε τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης πίστεως, τὴν ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναστήλωση τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ στὴν καρδιὰ τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἡ ἀλήθεια αὐτὴ μᾶς προκαλεῖ μεγάλη ἀπορεία. Γνωρί...
Πραγματοποιήθηκε ομιλία με τον π. Ζαχαρία στις 17 Δεκεμβρίου 2023
Ενημέρωση, Νέα

Πραγματοποιήθηκε ομιλία με τον π. Ζαχαρία στις 17 Δεκεμβρίου 2023

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023 ομιλία από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Ζαχαρία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Essex Αγγλίας με τίτλο "Χριστούγεννα το Πανηγύρι της Αγάπης του Θεού, το Πανηγύρι της ευγνωμοσύνης του ανθρώπου".https://www.youtube.com/watch?v=xsmClOXpSbs
Πραγματοποιήθηκε η Μουσική Βραδιά στις 5 Σεπτεμβρίου 2023
Ενημέρωση, Νέα

Πραγματοποιήθηκε η Μουσική Βραδιά στις 5 Σεπτεμβρίου 2023

Σεβαστό ιερατείο, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους έχουν συμβάλει στην πραγματοποίηση αυτής της βραδιάς - παρόντες και μη. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που στηρίζετε αυτό το έργο και που ήρθατε να περάσουμε όμορφα για ακόμη μια χρονιά. Επίσης ευχαριστούμε τους χορηγούς μας: C.A. Papaellinas Group, την Carlsberg και τον κ. Φωκίιωνα για την παραχώρηση αυτού του υπέροχου χώρου. Τέλος ευχαριστούμε και τους νέους που αφιλοκερδώς προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν προς ανέγερση του Πνευματικού κέντρου Σιλουανου και Σωφρονιου. Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας αναζητούμε ένα σημείο αναφοράς και κοινωνίας, όπου θα etc ζούμε το μεγαλείο του Θεού, μακριά από τη σήψη της κοινωνίας, ανάμεσα σε χριστιανούς κατ’ουσιαν και όχι μόνο κατ’ονομα (...
Ενημέρωση, Ομιλίες

Κήρυγμα τοῦ Π. Πέτρου, 27.08.23, Ὁ Πλούσιος Νεανίας (Ματθ. 19,16-26)

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ περιγράφεται ὡς πῦρ (Ἰερ. 23,29) ἢ ὡς λύχνος ποὺ φωτίζει τὴν ὁδό μας (Ψαλμ. 118,105). Ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ περιγράφηκε ἀπὸ τὸν ἀπ. Παῦλο καὶ ὡς «μάχαιρα δίστομος» (Ἑβρ. 4,12), ἡ ὁποία διατέμνει τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀφαιρεῖ ὅλα τὰ κρύφια της. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς λέει στὸ Εὐαγγέλιό Του: «οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν» (Ματθ. 10,34), καὶ «πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν» (Λουκ. 12,49). Αὐτὸ ἀκριβῶς βλέπουμε στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο, ἀδελφοί μου. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἔφερε μεγάλη κρίση γιὰ ὅλους τοὺς γύρω Του. Ἕνας πλούσιος νεανίας πλησίασε τὸν Κύριο, καὶ συγκινημένος ἀπὸ τὴν παρουσία καὶ τὴν ἁγιότητά Του, Τοῦ ἔθεσε τὸ πιὸ σημαντικὸ ἐρώτημα στὴ ζωή μας: «Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;». Τότε ὁ Κύριος ἀγάπησε τὸν νέον αὐτόν, ὅπως καταγράφεται...