Δευτέρα, 22 Απριλίου

Ιστορικό της ίδρυσης του Πνευματικού Κέντρου Αγίων Σιλουανού και Σωφρονίου των Αθωνιτών

Πατέρας  της ιδέας της Δημιουργίας ενός Ορθόδοξου Πνευματικού Κέντρου εγγύς του Πανεπιστημίου Κύπρου, ήτο ο τότε Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μαχαιρά και σημερινός Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος. Την ανάγκη αυτή διεπίστωσε όταν τον προσκαλούσαν συχνά οι φοιτητές του Πανεπιστημίου για ομιλίες, και το ακροατήριο μεγάλωνε και περιλάμβανε ευρύτερα την Νεολαία και όχι μόνον, καθώς επίσης και για το γεγονός ότι οι προσκλήσεις γίνονταν όλο και πιο συχνές. Επόμενο λοιπόν ήταν να συναντούσε πρακτικές δυσκολίες και άλλα προβλήματα φιλοξενίας στον Πανεπιστημιακό Χώρο.

Όπως είναι γνωστό η Ιερά Μονή Μαχαιρά, πέραν της πνευματικής της αποστολής και της ιστορικής της παράδοσης, διαχρονικά συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, μεταξύ άλλων, από το τέλος της δεκαετίας του ᾽90 άρχισε μία προσπάθεια εξεύρεσης κατάλληλου χώρου κρατικής γης εγγύς του Πανεπιστημίου Κύπρου, προκειμένου η Μονή να προχωρήσει στην ανέγερση των αναγκαίων υποδομών που θα φιλοξενήσουν το Πνευματικό Κέντρο.

Τις προσπάθειες συνέχισαν με τον ίδιο ζήλο και αφοσίωση και οι διάδοχοι του Μητροπολίτου  Λεμεσού στην ηγουμενία της Μονής, μακαριστός Αρσένιος και Επίσκοπος Λήδρας Επιφάνειος, ο σημερινός Ηγούμενος.

Μετά από πολλές προσπάθειες, πολύπλοκες διαδικασίες  και παλινδρομήσεις σε ό,τι αφορούσε την εξασφάλιση της κατάλληλης Κρατικής Γης στην Αγλαντζιά, αυτή παραχωρήθηκε με τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 64.093 και αρ. 66.968, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2006, και 19 Μαρτίου 2008  και 12 Μαρτίου 2019. Με την απόφαση παραχώρησης του Τεμαχίου, το Υπουργικό Συμβούλιο καθόριζε και τον σκοπό, ως εξής: (Η Ιερά Μονή Μαχαιρά) «συμπληρώσει την ανέγερση πάνω στο κτήμα, Πνευματικού Κέντρου Ορθόδοξης Αγωγής Νέων και Φοιτητών, το οποίο θα περιλαμβάνει αίθουσα ομιλιών, εκκλησία, βιβλιοθήκη και ξενώνα για εξυπηρέτηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και άλλα συναφή κτίσματα, οικοδομές και κατασκευές».

Πρόσφατα, μετά από πρόταση κοινών φίλων της Ιεράς Μονής Μαχαιρά και της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας, αποφασίστηκε όπως το Πνευματικό Κέντρο ονομαστεί Πνευματικό Κέντρο Αγίων Σιλουανού του Αθωνίτου και Σωφρονίου των Αθωνιτών, στους δύο δε αυτούς Αγίους αφιερωθεί και ο Ναός που θα ανεγερθεί εντός του.

Προκειμένου να τεθούν τα πνευματικά θεμέλια υλοποίησης του Έργου, θεωρήσαμε πρέπον, ακολουθούντες την αγιογραφική προτροπή «ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθε», να προχωρήσουμε με την ανέγερση του Ναού που θα φιλοξενήσει τους Αγίους Προστάτες του Κέντρου, όπου οι προσκυνητές θα μπορούν να καταθέτουν την ευλάβεια τους και να ενημερώνονται για τους σκοπούς του Πνευματικού Κέντρου.

Για τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση της προσπάθειας αυτής, η Ιερά Μονή Μαχαιρά ώρισε συντονιστική ομάδα για την ανέγερση του Πνευματικού Κέντρου.